در این دستگاه ها دیگر نیازی به سیم کشی برای سنسور وجود ندارد.از نکاتی که در کار با این سیستم ها باید مد نظر داشت کنترل دوره ای باتری دورن چشمی هاست که در صورت لزوم تعویض شوند. عمر باتری ها با مقدار رفت وآمدها نسبت مستقیم دارد.ویژگی خاص این سیستم کنترل از راه دور دستگاه فقط با دادن کد از طریق خطوط تلفن می باشد. یعنی روشن و خاموش کردن دستگاه با همین روش کنترل می شود. زمانیکه دستگاه برای اعلام خطربا تلفن فرد  تماس می گیرد، شخص مورد نظر میتواند صدای محیط اطراف دستگاه را بشنود و یا آژیر دستگاه را بطور کلی قطع کند. قدرت پوشش این چشمی ها تا برد ۱۰۰ متر می باشد .

با اینکه ساختار کلی همه دزدگیر ها یکسان است ولی تنوع در شکل و نوع ویژگی آنها بسیار زیاد است. یعنی اکثر دزدگیرها دارای خط تحریک باز و خط تحریک بسته هستند که محل وصل حسگر باز و حسگر بسته می‌باشند و هر کدام از آنها توسط کلید معمولی ، سوییچ آلفا یا قفل رمزی  می تواند کنترل روشن و خاموش بودن دستگاه را در نظر بگیرند.

 

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]