دستگاه دزدگیر اماکن Akitan در عین سادگی، دارای توانایی هایی هست که در حد خود و نسبت به قیمت، بسیار ارزنده می باشد.

قابلیت گزارش دهی قطع و وصل شدن برق ، توسط دستگاه دزدگیر اماکن Akitan بخصوص به صورت سخنگو، یکی از امکانات بسیار با ارزنده این دستگاه دزدگیر اماکن می باشد.

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]