دزدگیر Akitan ، دارای پورت و ترمینالهای کاملا تست شده و دقیق می باشد که هر یک از آنها دارای یک عملکرد بخصوص می باشد.

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/08/akitan-learn-2.png”]

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]باطری BAT :[/list]

سیمهای باطری را بادر نظر گرفتن +و- آنها به این ترمینال وصل نمائید

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]AUX :[/list]

۱۲٫۹ ولت – تغذیه چشمها وسایر مصرف کننده ها را باهم موازی نموده وبا حفظ جهت به ترمینال AUX وصل نمایید توجه داشته باشیدکه این ترمینال دارای یک فیوز دوآمپری میباشد.

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]مدار باز وبسته ۲۴ ساعته (NO-NC)[/list]

این ترمینال به مدار ۲۴ ساعته باز وصل میشود مثل پدال واعلام حریق وغیره

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]مدار بسته ۲۴ ساعته بیسیم ZONE4/N.C[/list]

این ترمینال را با تغییر برنامه میتوان به مدار ۲۴ ساعته وصل نمود مثل درب آژیر ودرب چشم ها و غیره

۲ بیب ۲۴ ساعته

۱ بیب عادی

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]Z1-Z2-Z3-Fire[/list]

فرمان چشمها را پس از سری کردن به این ترمینالها وصل نماید.

تذکر :با تغییر برنامه میتوان Z1 را به حالت دینگ دانگ و Fire رابه حالت ۲۴ ساعته مدار بسته تبدیل نمود.

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]SIR[/list]

جهت اتصال آژیر – فلاشر

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]