• پشتیبانی از سیم کارت و خط تلفن ثابت
  • ذخیره تا ۶ شماره تلفن و ۲ شماره ایستگاه مرکزی
  • ثبت وقایع تا ۱۵۰ واقعه اخیر
  • قابلیت افزودن تا ۱۵۰ سنسور و تجهیزات
  • اتصال تا ۱۰ ریموت کنترل
  • اتصال تا ۵۰ سنسور
  • اتصال تا ۵۰ تگ مغناطیسی
  • ترکیب فرکانس رادیویی کدگذاری شده و امن
  • دارای کد شرایط اضطراری (Duress Code)

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/05/channel-telegraaam.jpg” link=”https://telegram.me/ipmcctv”]