دوربین مداربسته

دستگاه مرکزی B11:

شما می توانید برای راحتی در انجام کارهای روزانه، یک برنامه از پیش تعیین شده برای فعال و غیرفعال کردن سیستم حفاظتی خود اعمال کنید. B11 به شما امکان ذخیره سازی ۱۰ ثانیه پیام صوتی را از راه دور میدهد که در نتیجه هنگامی که یکی از اعضای خانواده پیش از شما وارد منزل شود، می تواند با شنیدن پیام مورد نظر از برنامه شما آگاه شود . همچنین در شرایط اجبار برای غیرفعال کردن سیستم، میتوانید از کد شرایط اضطراری استفاده کنید که با وجود غیرفعال کردن سیستم حفاظتی ، با شماره های ذخیره شده در سیستم تماس میگیرد و اخطار غیرفعال شدن سیستم به اجبار را می دهد.

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/05/channel-telegraaam.jpg” link=”https://telegram.me/ipmcctv”]