دزدگیر اماکن

دزدگیر سایلکس
سنسور دزدگیر اماکن نمایش بیشتر
لوازم جانبی نمایش بیشتر

دزدگیر اماکن

دزدگیر اماکن یک سیستم امنیتی است که برای حفاظت از اماکن مختلف مانند خانه‌ها، دفاتر، فروشگاه‌ها، کارخانه‌ها و سایر مکان‌های تجاری استفاده می‌شود.

این سیستم شامل تجهیزاتی مانند حسگرها، دوربین‌ها، دکترها و دستگاه‌های کنترل می‌شود.

وقتی که دزدگیر فعال شود و حسگرها به فعال شدن حرکت‌ها یا ورود غیرمجاز به منطقه‌ای از اماکن به دلیل تنظیمات یا تنبیه تشخیص دهند،

این سیستم به صاحبان مکان هشدار می‌دهد تا بتوانند برخی اقدامات امنیتی را برای حفاظت از اموال خود انجام دهند.