در انتخاب دوربین مورد نیاز برای هر نوع فعالیت توجه به لنز آن امری بسیار مهم است تا هم از کیفیت مطلوب تری برخودار شد و هم هزینه عادلانه تری برای محصول مورد نظر پرداخت کرد.

برای بسیاری از همکاران پیش آمده که نمی دانند که از چه روشی برای محاسبه لنز مورد نظر باید استفاده شود و یا اینکه محاسبات مورد نیاز برای انجام این کار را نمی دانند.

وب سایت cctv-informationنرم افزار تحت وبی را برای این کار آماده کرده است که لینک آن در پایان متن برای شما قرار داده می شود


لینک : http://www.cctv-information.co.uk/lenscalc

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/05/channel-telegraaam.jpg” link=”https://telegram.me/ipmcctv”]