این مدل درب دارای چهار لنگه متحرک و دو لنگه ثابت می باشد . که در بعضی از مکان ها می توان به جای لنگه های ثابت از دیوار های جانبی استفاده نمود .

کاربرد اصلی درب های تلسکوپی در مکان هایی می باشد که که عرض دهنه درب کم می باشد و نیاز به بازشو زیاد می باشد


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]