این سیستم قابلیت اتوماتیک کردن درب های تک لنگه که به صورت محوری باز و بسته می شوند را دارا می باشد . به این معنی که می توان تمامی درب های عادی که در آپارتمان ها ، دفاتر اداری و درب های سنگین خزانه را با استفاده از یک موتور درایور ، اتوماتیک نمود . به زبان ساده تر این درایور ، یک آرام بند اتوماتیک می باشد با قابلیت های بسیار حرفه ای . این درایور قابلیت جابجایی یک درب ۲۵۰ کیلویی را دارا می باشد .


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]