امروزه درب های اتوماتیک کرکره ای یا کرکره برقی ها نقش مهمی در امنیت ، آسایش و راحتی افراد دارد. امروزه از این نوع درب های اتوماتیک در مغازه ها ، پارکینگ ها ، پنجره ها ، انبار ها و کارخانه ها استفاده های زیادی می شود.


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]