این مدل از درب به عنوان مرسوم ترین مدل درب اتوماتیک می باشد که از دو لنگه ثابت و دو لنگه متحرک تشکیل می شود . لازم به ذکر است که در بعضی از مکان ها می توان از دیوار های جانبی به عنوان لنگه ثابت استفاده نمود که در این شرایط لنگه های ثابت حذف می شوند . به این مدل درب ، درب اتوماتیک کشویی دولنگه بدون لنگه ثابت می گویند .

عرض استاندارد شاسی این درب ها (محل قرار گرفتن اجزاء و متعلقات درب ) ۴۳۰۰ میلیمتر می باشد که متناسب با نیاز مشتری قابل تغییر می باشد .

ارتفاع درب نیز با توجه به نیاز مشتری قابل تغییر می باشد .

وزن قابل تحمل سیستم برای هر لنگه متحرک از ۷۵ تا ۱۵۰ کیلوگرم متغیر می باشد .

شیشه ای که به صورت متداول در این درب ها استفاده می شود ، شیشه ۱۰ میلیمتر سکوریت میباشد .

سرعت حرکت درب قابل تنظیم می باشد .


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]