خطاهای دوربین مداربسته

خطاهای دوربین مداربسته : استفاده از دوربین مداربسته در خانه، امکانات و مزایایی از جمله افزایش امنیت، کنترل و مانیتورینگ از راه دور، ذخیره‌سازی و نگهداری داده‌ها و پیشگیری از سرقت و تخریب مالیاتی را فراهم می‌کند.

خطاهای حسگر تشخیص حرکت دوربین مداربسته شامل تشخیص حرکت ناصحیح به دلیل نورپردازی نامناسب یا تغییرات نور و سایه در محیط،

تشخیص حرکت نادرست به دلیل وجود موانع در مسیر دید حسگر، تشخیص حرکت ناصحیح به دلیل وجود حشرات یا پرنده در محدوده دید حسگر،

تشخیص حرکت نادرست به دلیل ارتعاش دوربین یا نصب نامناسب آن و تشخیص حرکت نادرست به دلیل ضعف سیگنال وای‌فای یا اتصال کابل‌های شبکه است.

برای رفع این خطاها، می‌توانید از روش‌هایی مانند تنظیمات نورپردازی مناسب، پاک کردن مسیر دید حسگر،

استفاده از دستگاه‌های دفع حشرات و پرنده، نصب صحیح دوربین و استفاده از سیستم کابل‌کشی مناسب استفاده کنید.