خانه هوشمند به خانه ای اطلاق می شود که با نصب تجهیزات هوشمند سازی امکان کنترل و مدیریت الکترونیکی و مکانیکی آنها را فراهم میکند. تمامی وسایل و تجهیزاتی که با برق کار می کنند را می توان به شبکه خانه هوشمند وصل نمود. آنچه که در یک خانه هوشمند بیش از همه مورد استفاده قرا می گیرد به شرح زیر است:

مدیریت روشنایی
مدیریت گرمایش و سرمایش
امنیت خانه
سینمای خانگی
خانه هوشمند آسایش، امنیت و بهینه سازی مصرف انرژی را برای ساکنین خانه به ارمغان می آورد.

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]