سیستم هوشمند سازی وایرلس نه تنها در زمان ساخت ساختمان، بلکه در زمان بازسازی محدود و حتی هنگام بهره برداری و سکونت ساکنین قابل نصب می باشد.
چنانچه بخواهیم از این سیستم در یک ساختمان در حال سکونت یا تکمیل شده استفاده نماییم، هیچ نیازی به تخریب یا تغییر سیم کشی سنتی موجود برق ساختمان نخواهد بود و بحث هوشمند سازی روی  زیر ساخت  موجود برق قابل اجرا خواهد بود.
همچنین در این نوع سیستم هوشمند سازی نیازی به کابل دیتا جهت ارتباط تجهیزات و تابلو کنترل نخواهد بود.

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]