دستگاه DVR‌ را روشن میکنید، ولی بعد از روشن شدن، دستگاه DVR‌خاموش میشود، جهت رفع این مشکل، موارد زیر را انجام دهید:

روش اول:

  1. دستگاه را خاموش کنید
  2. برق آن را جدا کرده و سپس ۳۰ ثانیه منتظر بمایند
  3. دستگاه را روشن کنید

روش دوم:

  1. دستگاه را خاموش کنید
  2. اگر داخل دستگاه، هارد وجود داشته باشد، آن را جدا کنید
  3. دستگاه را روشن کنید

 

در صورت تکرار خطا و خاموش شدن دستگاه، با بخش گارانتی محصول ، تماس بگیرید.


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]