مجموعه IPMCCTV که شعبه دوم خود و بزرگترین فروشگاه سیستم های حفاظتی و نظارتی را در شمال کشور دایر کرده ، در اقدامی سنجیده در اولین نمایشگاه الکامپ که در شهر بابل برگزار خواهد شد شرکت نموده که این نمایشگاه از تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۸ تا ۴ مرداد ۱۳۹۸ روز برگزار خواهد شد .

از تمامی همکاران و مشتریان عزیز دعوت میکنیم تا با حضور خود باعث خوشحالی گروه حفاظتی آرکا (IPMCCTV ) گردند.

 

منتظرتان هستیم