دستگاه دزدگیر اماکن Akitan، ، دارای حالتی به نام حالت نیمه فعال میباشد ، که در این حالت، زون های ۱ و ۲ دستگاه فعال و زون های ۳ و ۴ ، از مدار خارج می شود. برای انجام و قرار دادن دستگاه در این حالت، شستی

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2017/10/alarmmm.png”]

بر روی ریموت دستگاه دزدگیر Akitan را فشار داده و با شنیدم صدای ملودی، دستگاه به حالت نیمه فعال در می آید.

تهیه و تنظیم: مهندس اسماعیلی


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]