دزدگیر اماکن Akitan ، دارای امکان تغییر حالت نوع ارتباط تلفنی از حالت تن به پالس و برعکس را دارد. که این یک مزیت برای ایجاد انواع ارتباط دستگاه با دنیای خارج می باشد.

-برای فعال کردن حالت تن کافی است بصورت زیر عمل میکنیم.

۱-دکمه PRO را فشار دهید.

۲-دکمه PAUSE را فشار دهید.

۳- روی LCD، متن Tone  Dialling نمایش داده میشود.

– برای فعال کردن حالت پالس کافی است همین عمل دوباره انجام شود.

۱-دکمه PRO را فشار دهید.

۲-دکمه PAUSE را فشار دهید.

۳- روی LCD، متن Pulse  Dialling نمایش داده میشود.

 

تهیه و تنظیم: مهندس اسماعیلی


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]