این دستگاه دارای دوحالت تحریک میباشد.

– حالت تحریک سطحی :

دراین حالت تازمانیکه تحریک دادیم دستگاه اقدام به شماره گیری میکند

– برای فعال کردن به صورت زیرعمل کنید.

۱- دکمه PRO را فشار دهید.

۲-دکمه ENTER را فشار دهید.

۳-دکمه ۱ را فشار دهید.

 

– حالت تحریک لحظه ای :

دراین حالت به محض اینکه تحریک دادیم (بعد از ۵ ثانیه )دستگاه اقدام به شماره گیری میکند وتمام حافظه راشماره گیری میکند.

– برای فعال کردن به صورت زیرعمل کنید.

۱- دکمه PRo را فشار دهید.

۲-دکمه ENTER را فشار دهید.

۳-دکمه ۳ را فشار دهید.

 

تهیه و تنظیم: مهندس اسماعیلی


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]