حافظه Cache

یک نوع حافظه سریع و نزدیک به واحد پردازش است که برای بهبود عملکرد سیستم کامپیوتری استفاده می‌شود. هدف اصلی استفاده از حافظه Cache، ارائه دسترسی سریعتر به داده‌ها است.

حافظه Cache از سرعت بالا و زمان دسترسی کمتر نسبت به حافظه اصلی (مثل حافظه RAM) بهره می‌برد. اطلاعاتی که به طور مکرر در سیستم استفاده می‌شوند، در حافظه Cache ذخیره می‌شوند تا به راحتی قابل دسترس باشند. با داشتن حافظه Cache، زمان لازم برای دستیابی به داده‌ها از حافظه اصلی کاهش می‌یابد و عملکرد سیستم بهبود می‌یابد.

حافظه Cache در سطح سخت‌افزار قرار دارد و به صورت سلسله مراتبی عمل می‌کند. به عبارتی، اطلاعات در سطوح مختلف Cache ذخیره می‌شوند، که سطح‌های با سرعت بالاتر کمترین ظرفیت را دارند و سطح‌های با سرعت پایین‌تر ظرفیت بیشتری دارند. این سلسله مراتب امکان بهبود استفاده از حافظه Cache را فراهم می‌کند، زیرا اطلاعات مورد نیاز در سطوح Cache با سرعت بالا و ظرفیت کمتر در دسترس قرار می‌گیرند.

استفاده از حافظه Cache در سیستم‌های کامپیوتری، بهبود قابل توجهی در زمان پاسخگویی به دستورات و کارایی سیستم به همراه دارد، زیرا دسترسی سریعتر به داده‌ها امکان اجرای سریعتر دستورات را فراهم می‌کند.