جدول زیر به عنوان یک راهنمای تقریبی به شما کمک می کند تا لنز مناسب خود را انتخاب کنید

به دلیل طبیعت فیزیکی لنز های اپتیک , شماره هایی که که جدول زیر لیست شده با دقت ۳+ و -۳ درجه معادل یک یا دو متر  می باشد

هر دوربین با هر لنز خاص زاویه دید منحصر به فردی دارد.

لنز های Maunt , از نوع C یا CS معمولا زاویه دید باریکتری نسبت به لنز های  Baund می دهند.

لنز هایی که از ۴ میلیمتر بازتر می باشد, تصویر مصنوعی نسبت به لنز های telephoto می دهند , لذا این نوع لنز ها تصویر در گوشه ها گرد می شود, تصویر به صورت کروی در می آید.

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/05/channel-telegraaam.jpg” link=”https://telegram.me/ipmcctv”]