تگ گلفی از جمله تگ های بسیار متداول و محبوب در بین مدیران فروشگاههای پوشاک مخصوصا صنف مانتو و تریکو می باشد. اندازه تگ گلفی معمولی ۶۴ میلیمتر می باشد و به غیر از این اندازه در سایزهای کوچکتر و بزرگتذ نیز یافت می شود