انواع تگ گلفی عبارتند از :

تگ دایره ای

تگ باز کن

پنسل تگ

تگ چواهرات

تگ کتاب فروشی

لیبل تگ

مگنت

خنثی کننده لیبل


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]