فرض کنید که محل کسب و کار یا منزل شما مورد سرقت واقع شده یا جرمی در آن صورت گرفته است. در این صورت برای چک کردن تصاویر گرفته شده به سراغ دستگاه ضبط سیستم مداربسته خود می روید. اما متوجه می شوید که در طول شب به علت قطع ارتباط میان دستگاه ضبط و دوربین ها بخش هایی از تصویر را از دست داده اید. این قطعی ممکن است به صورت عمدی یا سهوی رخ داده باشد.
در هر صورت شما بخش هایی از تصاویر را با وجود دوربین های متعدد و سیستم کامل از دست داده اید. این موضوع کارایی سیستم مداربسته شما را کاهش می دهد. حتی اگر دستگاه ضبط خود را به خوبی از دیدرس افراد پنهان کنید باز هم احتمال دسترسی به آن توسط سارقین و خرابکاران وجود دارد. سوالی که پیش می آید این است که چگونه می توان از ضبط و ذخیره سازی تصاویر اطمینان حاصل نمود؟

اصلی ترین دلایل قطع ارتباط بین دوربین و NVR

  • وقوع اختلال در عملکرد سوئیچ شبکه
  • عدم کارکرد صحیح دستگاه NVR
  • نقص در کابل شبکه

 

منبع: tticctv


فروشگاه سیستمهای حفاظتی و نظارتی


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]