در کاتالوگ مخصوص به هر دوربین، بخشی به نام تعریف سنسور دوربین وجود دارد که با اعداد و ارقامی همراه است. این اعداد و ارقام نشان دهنده نوع و امکانات سنسور می باشد. در جودل زیر شما با انواع سنسور و توضیحات آن آشنا میشود:

سنسور توضیحات
۱۰۰H  solution IMX255+Hi3518C Sensor:SONY Low lllumination  ۱MP  Processor:  HISILICON Hi3518C
۱۳۰H  solution IMX322 + Hi3516C Sensor:SONY Low Illumination 1.3MP Processor:  HISILICON Hi3516C

۲۰۰G  solution IMX291 + Hi3516D

Sensor:SONY 2MP Starvis Back-illuminated Processor: HISILICON Hi3516D
۲۰۰H  solution IMX291 + Hi3516D Sensor:SONY Low Illumination 2MP Processor: HISILICON Hi3516D
۲۰۰SL solution IMX291 + Hi3516D(H.264/H.265) Sensor:SONY 2MP Starvis Back-illuminated Processor: HISILICON Hi3516
۲۰۰A   solution IMX322 + S2L Sensor:SONY Low Illumination 2MP Processor: Ambarella  S2L
۳۰۰H  solution IMX124 + Hi3516D (H.264/H.265) Sensor:SONY Starvis 3MP High-resolution Processor: HISILICON Hi3516D
۳۰۰A  solution IMX124 + S2L Sensor:SONY 3MP Starvis Back-illuminated Processor: Ambarella  S2L
۴۰۰H  solution OV4689 + Hi3516D(H.264/H.265) Sensor:OV 4MP High-resolution Processor: HISILICON Hi3516D
۴۰۰A  solution IMX322 + S2L Sensor: OV 4MP High-resolution Processor: Ambarella  S2L
۵۰۰H  solution IMX178 + Hi3516D(H.264/H.265) Sensor: SONY Low Illumination 5MP Processor: HISILICON Hi3516A
KAZ-200 A solution IMX322 + S2L Sensor:SONY Low Illumination 2MP Processor: Ambarella  S2L
ipmcctv

 

 

تهیه و تنظیم: مهندس اسماعیلی


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]