لطفاً توجه کنید:
– ممکن است در صفحه مربوط به کاربر، تفاوتهایی جزئی مشاهده شود علت این امر وجود پروتکل های مختلف است.
– لطفاً مطمئن شوید بخش انتهای کابل سرعت A/B به درستی به پورتهای A/B در دی وی آر وصل شده اند.
– شما اطلاعات PTZ را باید به درستی تنظیم کنید.
– لطفاً کانال مونیتور دوربین را به صورت پنجره معمولی تغییر دهید.

تنظیم PTZ :
این تنظیم شامل آیتم های زیر می شود، لطفاً ابتدا کانال را انتخاب کنید. شکل ۱۶ ۲ را مشاهده کنید.
– پروتکل: پروتکل مربوط به PTZ را مانند PELCOD انتخاب کنید.
– آدرس: آدرس مربوط به PTZ را وارد کنید.
– میزان بد: میزان مورد نظر را انتخاب کنید.
– بیت داده ها: بیت داده ها را انتخاب کنید، میزان تنظیم شده است.
– توقف بیت: گزینه توقف بیت را انتخاب کنید. میزان تنظیم شده است.
– یکسانی: سه گزینه وجود دارد: Done/add/even ، گزینه تنظیم شده هیچ کدام ( none ) می باشد.

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2017/01/ptz-1.gif”]

پس از تکمیل تنظیمات، لطفاً روی گزینه Save کلیک کرده تا سیستم به منوی قبلی باز گردد.

 

تهیه و تنظیم: مهندس اسماعیلی


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]