نام های دوربین پی تی زد:

دوربین گردان،Speed Dome,Fast Dome

شکل ظاهری دوربین پی تی زد:

این دوربین ها از یک بدنه دام شکل و یک پایه که با توجه به شرایط نصب متفاوت می باشد.

ویژگی های دوربین گردان:

این دوربین ها در جهات مختلفی می چرخند و قابلیت زوم در زاویه خاصی را دارند.

اما برای پوشش امنیتی در تمام جهات مناسب نیستند.

کاربرد اصلی این دوربین ها برای نظارت محیط های وسیع مانند سوله هاست.

دید در شب PTZ چگونه است؟

دوربین های گردان دارای قابلیت دید در شب هستند اما نکته ای که حائز اهمیت است دید در شب هنگام تاریکی سطح وسیع برا ی گرفتن تصویر مناسب محیطهای بزرگ باید نور محیط را افزایش داد.

زاویه دید دوربین های گردان

با توجه به اینکه این دوربین ها دارای قابلیت زوم مکانیکی هستند این دوربین ها می توانند زاویه دید متغییری داشته باشند.زاویه دید این دوربین ها تنها با توجه به میزان بزرگ نمایی آنها نشان می دهند.