پس از ذخیره نمودن شماره تلفن های ورودی، لازم میباشد که تستی در زمینه صحیح بودن عملکرد، انجام گیرد.

دراین قسمت به صورت زیر عمل کنید.

۱-دکمه PRO را فشار دهید.

۲-دکمه CHECK را فشار دهید.

۳-شماره حافظه مورد نظر را وارد کنید(۰۱-۱۶).

 

تهیه و تنظیم: مهندس اسماعیلی


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]