گاها اتفاق افتاده که همکاران عزیز دوربین شبکه را به لپ تاپ وصل نموده ولی هیچ اتفاقی نمی افتد. اولین کاری که باید انجام دهید، تست ارتباط بین پورت شبکه لپ تاپ یا کامپیوتر با دوربین می باشد که از دستور ping باید استفاده نمایید.

اما کاربرد Ping در شبکه چیست ؟ با استفاده از این دستور یک پیغام به مقصد ارسال و در صورت تائید پاسخ به کاربر نمایش داده می شود . با استفاده از پینگ می توان اتصال بین دو سیستمی که در شبکه هستند را بررسی کرد و از نتایج بدست آمده مشکل یا کاری که مد نظر است را انجام داد .

برای شروع کلیدهای پنجره + R را از روی صفحه کلید بفشارید تا کادر Run باز شود . سپس دستور CMD را تایپ کرده و بر روی کلید Enter از روی صفحه کلید کلیک کنید .

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2017/01/ping1.jpg”]

حال باید دستور را به صورت زیر وارد نمایید:

ping xxx.xxx.xxx.xxx

که X در این دستور، IP دوربین شبکه می باشد. برای مثال IP دوربین، ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱  می باشد. پس به صورت زیر وارد نمایید

ping 192.168.1.1

[lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2017/01/ping2.jpg”]