محصولات خانه ی هوشمند در ارتباط با یکدیگر،کار های متنوعی انجام می دهند که مطمئنا دانستن تعدادی از آن ها برایتان جالب خواهد بود.مثلا از ترکیب سنسور حرکتی با پریز هوشمند می توانید چیزهای مختلفی را خاموش و روشن کنید.
تصور کنید به محض این که وارد منزل می شوید چراغ خانه روشن می شود و سیستم تهویه شروع به کار می کند.
یا مثلا سنسور حرکتی با دوربین هوشمند را کنار هم قرا دهسد تا به محض این که حرکتی توسط سنسور تشخیص داده شد،دوربین شروع به فیلم برداری کند  شما هم با خبر شوید و از روی موبایل چک کنید و ببینید در خانه تان چه خبر است.
استفاده از این ویژگی در زمان هایی که منزل نیستید خیلی اطمینان بخش است و شما را هر لحظه از وضعیت خانه با خبر می کند.
حال در نظر بگیریداگر به ترکیب سنسور حرکتی و دوربین،پریز هوشمند را هم اضافه کنید و مثلا در زمان ورود سارق به منزل آژیر را هم روشن کنید چقدر وضع خوب خواهد شد .
از ترکیب این قطعات با یک دیگر می توانید بی نهایت چیز جالب خلق کنید و خانه تان را به مکانی دوست داشتنی تر تبدیل کنید.

 

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]