کابل ترکیبی دوربین مداربسته

تصویر به دست آمده از یک محوطه را می توان انتخاب کرد، چید و نمایش داد. برای مثال، مکان هایی با اولویت بالای مانیتورینگ، نظیر ورودی پارکینگ یا کریدور، می تواند جهت مشاهده راحت انتخاب و نمایش داده شوند. شما می توانید تصویر کلی را مشاهده کنید و روی مکان های خاص تمرکز نمایید. به وسیله دوربین های PTZ، زمانی که لنز در یک جهت نشانه رفته است، مکان های دیگر در آن لحظه از دید خارج هستند، اما با یک دوربین ۴K شما می توانید کل فضا را در حالی که روی بخش های مورد نظر تمرکز بیشتری دارید، مشاهده نمایید.

مانیتورینگ منطقه گسترده

یک دوربین ۴K به تنهایی می تواند به طور موثری یک منطقه وسیع را مانیتور کند، که اجازه می دهد ضمن کاهش تعداد کل دوربین ها نقاط کور نیز حذف شود. مانیتورینگ می تواند علاوه بر زوایای افقی و عمودی در عمق تصویر نیز صورت پذیرد. و حتی زمانی که درون یک فضای مشابه مانیتور می شود، محدوده گسترده ۴K بدین معنی می باشد که در مقایسه با دوربین های عادی تعداد دوربین های مورد نیاز کاهش می یابد. این مسئله موجب کاهش هزینه های دوربین ها، کاهش زمان نصب و کار، و کمتر شدن هزینه های تعمیر و نگهداری می شود.

سیستم مانیتورینگ ۴K همچنین موجب کاهش تعداد مانیتور های مورد نیاز در اتاق کنترل می شود.

منبع: sahba-co


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]