سیستم اتوماسیون مدرن ساختمان نه‌تنها راحتی بیشتر را تأمین می‌نماید، بلکه به دلیل وجود سیستم‌های کنترل هوشمند مثل روشنایی و جلوگیری از اثر اشعه خورشید، صرفه‌جویی هزینه انرژی فراوانی را در بردارد. برای مثال، در سال‌های گذشته پوشش‌های پنجره‌های ساختمانی جمع شونده به بازار آمده‌اند که متناسب با نور خورشید ویژگی‌های نمای ساختمان تغییر می‌کند. در دنیای امروز، تکنولوژی‌های هوشمند مدیریت ساختمان، در جهت اهداف توسعه پایدار حرکت می‌کند

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]