در تمامی سیستم های اعلام سرقت آژیر و بلندگو وجود دارد که اغلب در مواقع ضروری مورد استفاده قرار می گیرد.

این نوع آژیرها جهت ایجاد صدای بالای هشدار ، در محیطهای بیرونی با استفاده از جعبه مخصوص آژیر ، مورد استفاده قرار میگیرند

همچنین در خودروها، در زیر کاپوت و در محلی به بدنه خودرو وصل میگردند

 

 

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]