آموزش تعمیر دستگاه DVR


 

برای باز کردن کاور دستگاه به کمک یک عدد پیچ گوشتی پیچ های پشت و کنار دستگاه را باز می کنیم و جهت نگهداری پیچ های دستگاه که از اهمیت فراوان برخوردارند از یک پاکت نایلونی قفل دار استفاده می کنیم .ممکن است سایز یک یا دو عدد از پیچ ها کوچکتر باشد و با آچارپیچ گوشتی کوچکتر بازشوند.

منبع: cctvbazar


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]