reset

یکی از مواردی که بیشتر عزیزان و همکاران با آن روبرو هستند، فراموش نمودن پسورد دستگاه DVR و بازگرداندن پسورد دستگاه Feeler می باشد.

با استفاده از روش زیر که البته بر روی دستگاههای Feeler تست شده، شما می توانید پسورد دستگاه را بازگردانده و هزینه های اضافی مبنی بر بازگرداندن پسورد را متحمل نشوید.

  • روش کار :

روش اول ) در ابتدا به هیچ قسمتی وارد نشوید،  ابتدا کلید   Esc  را بالای  ۵  ثانیه نگه دارید  ،

بعد  از آن  کلید   Stop را بالای   ۵  ثانیه  نگه دارید.

  این دو عمل را به مدت ۳  ثانیه با هم انجام دهید .

وقتیکه صدای بیپ را شنیدید به معنی برگرداندن رمز به  حالت تنظیمات کارخانه میباشد.

 کاربر اولیه  admin    بوده و رمز عبور هم که خالی میباشد.

روش دوم ) ابتدا به هیچ قسمتی وارد نشوید،  در ابتدا کلید   SLOW   را بالای  ۵  ثانیه نگه دارید  ،

بعد  از آن  کلید   FAST  را بالای   ۵  ثانیه  نگه دارید.

این دو عمل را به مدت ۳  ثانیه با هم انجام دهید .

وقتیکه صدای بیپ را شنیدید به معنی برگرداندن رمز به  حالت تنظیمات کارخانه میباشد.

کاربر اولیه  admin    بوده و رمز عبورهم که خالی میباشد.