اولین لنز هایی که برای دوربین مداربسته تعبیه شده بود مربوط به دوربین مداربسته یک اینچی بود  که هنوز هم در بسیاری از نمایندگی های فروش موجود می باشد. اخیراً لنزهای مربوط به دوربین مداربسته های ۲/۳، ۱/۲ و ۱/۳ اینچی به بازار آمده است که در این مقاله به ارتباط بین ترکیب‌های مختلف لنزها و دوربین‌ مداربسته و زاویه دید تولید شده می پردازیم. لنزهایی که برای دوربین مداربسته یک اینچی تولید شده اند ،فاصله کانونی ۲۵ میلی متر را در بر می گیرد که میدان دید تقریبی زیر را در اندازه‌های مختلف فراهم می‌کند.
برای اندازه های  ۱ اینچ ۲/۳ اینچ ۱/۲ اینچ ۱/۳ اینچ به ترتیب میدان دید ۲۹ درجه ۹/۵ درجه ۱۱۴ درجه ۹/۷۹ درجه وجود دارد.

 

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]