اعلام حریق

سیستم‌های اعلام حریق از تجهیزات بحرانی در محیط‌های مختلف برای تشخیص به موقع آتش‌سوزی و ارسال هشدار به افراد و مراکز مرتبط به منظور اقدامات ایمنی و نجاتی برخوردارند. انواع مختلف این سیستم‌ها با توجه به نیازها و خصوصیات هر محیط تفاوت‌های مهمی دارند.

انواع سیستم‌ اعلام حریق

از انواع رایج سیستم‌های اعلام حریق می‌توان به سیستم‌های تشخیص دود، حرارت، گازهای سمی و حتی تشخیص آتش‌سوزی در مکان‌های خاص اشاره کرد. هر یک از این انواع دارای اصول و قواعد خاص خود بوده و بر اساس شرایط محیطی انتخاب می‌شوند.

برای انتخاب مناسب‌ترین سیستم اعلام حریق، باید نیازها و خصوصیات محیطی مورد بررسی دقیق قرار گیرد. همچنین، تجهیزات تصفیه هوا، دما، انواع مواد موجود در محیط و نقاط حساسی که باید پوشش داده شود، معیارهای تعیین‌کننده در انتخاب انواع سیستم‌های اعلام حریق هستند.