برخی از دستگاههای دی وی آر دارای قابلیت انتقال تصویر به نقطه دیگر را نیز دارا می باشند که عموماً این انتقال تصویر به ۳ طریق امکان پذیر می باشد:
۱)  انتقال تصویر از طریق شبکه کامپیوتری محلی
۲)  انتقال تصویر از طریق اینترنت
۳)  انتقال تصویر از طریق خط تلفن یا  PSTN یا Dialup