دزدگیر اماکن Akitan، دارای قابلیت برنامه ریزی حالتهای آژیر می باشد . در این حالتها دستگاه قادر است خروجی آژیر و بلندگوها را بر حسب نیاز فعال یا غیر فعال نماید.

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]در حالت اول:[/list]

کلیه خروجی های آلارم فعال است،در این حالت بلندگوی خارجی SP و آژیر SIR در زمان ARM و DISARM عمل خواهد کرد.

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]حالت دوم:[/list]

با نگهداشتن کلید [lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/08/akitan-alarm-no-alarm.jpg”] بمدت ۴ ثانیه (دوبیب) بلندگوی خارجی(SP) قطع وفقط آژیر( SIR) و بلند گوی داخلی فعال خواهد بود.

[list icon=”momizat-icon-checkmark” ]حالت سوم:[/list]

با نگهداشتن کلید [lightbox thumb=”http://mag.ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/08/akitan-alarm-no-alarm.jpg”] بمدت ۴ ثانیه (سه بیب) تمام خروجی ها قطع و فقط بلندگوی داخلی فعال خواهد بود.


[box type=”note”]شماره تماس دفتر فروش محصولات Akitan در تهران: [/box]

[list icon=”momizat-icon-phone” ]021-66126233,021-66947804,021-66947802[/list]

مشاهده قیمت دزدگیر Akitan

[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]