🔸کلیه فروش های شرکت IPMCCTV، از اول شهریور، به صورت نقد انجام خواهد گرفت.

🔸جهت خرید چکی و مدت دار، تا تحویل سند و ثبت در سیستم حسابداری، از ارسال محصولات خودداری خواهد شد.

🔸فروش چکی ، فقط برای همکارانی که دارای سند اعتباری و چک تضمین می باشند، صورت خواهد گرفت

🔸همکارانی که دارای سند اعتباری نبوده ولی به صورت مدت دار ، خرید داشتند، محصولات سفارش داده شده آنها، تا زمان رسیدن چک ارسالی، در انبار شرکت بوده و پس از دریافت چک و ثبت در سیستم حسابداری ، ارسال خواهد شد.

🔸از اول اردیبهشت، برنامه اعطای نمایندگی فروش محصولات Akitan در شهرهای کشور، آغاز خواهد شد. لذا همکارانی که تمایل به اخذ نمایندگی فروش محصولات Akitan را در شهر خود دارند، لطفا با مهندس اسماعیلی یا مهندس خالدی، تماس گرفته و از ضوابط اخذ نمایندگی فروش، مطلع شوند.

با تشکر-IPMCCTV
۰۲۱۶۶۱۲۶۲۳۳
۰۲۱۶۶۹۴۷۸۰۴

۰۹۱۲۰۲۹۶۶۷۲
۰۹۱۲۸۶۰۹۶۳۰
@IPMCCTV