نظر به اینکه محصولات Anik و GMK با تغییرات قیمتی همراه بوده ، لذا کلیه قیمتها در سایت فروشگاه آنلاین ipmkala.com تغییر پیدا کرد.

همچنین کلیه عزیزانی که خرید های خود را از طریق فروشگاه آنلاین انجام داده بودند، محصولات خود را با قیمت قبلی و بدون تغییر تحویل خواهند گرفت.

از مزایای خرید اینترنتی محصولات حفاظتی و نظارتی از سایت  ipmkala.com ، مصون ماندن مشتری از نوسانات قیمتی  لحظه ای می باشد