تنظیم سایز دیافراگم

در برخی محیطها نور هایی به صورت بازتاب به طرف دوربین تابیده می شود که این امر باعث از بین رفتن تصویر خوب می شود. در این مواقع لنزها یا دوربین هایی که قابلیت Auto IRIS را دارند می توانند به گونه ای نور را کنترل کنند. این کار توسط تغییر در سایز دیافراگم می شود. البته قابل ذکر می باشد که این عمل برای نورهای با شدت پایین کار ساز می باشد و برای نورهای مستقیم با با شدت بالا, از قابلیت های WDR یا DWDR باید استفاده گردد.

در برخی مدلها IRIS به صورت دستی می باشد , بدین صورت که شما لنز هایی به صورت آیرز دستی مورد استفاده قرار می دهید که در این روش کنترل نور کمی دقیقتر صورت می گیرد


 [list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]