می توان با استفاده از قطعه کوچکی که محافظ برق کابل تصویر RG59 یا  BNC نام دارد از آسیب های احتمالی به سایر دوربینها و دستگاه DVR در مقابل آسیب رعد و برق یا ولتاژ بالای وارده به سیستم جلوگیری نمایید.

این دستگاه کوچک قبل از اتصال کابل تصویر به دستگاه ضبط کننده تصاویر قرار گرفته و ولتاژ وارده را از طریق کابل اتصال به زمین رد می نماید و از وارد شدن آن به کل سیستم نظارتی جلوگیری می نماید.

این محافظ ها در نوع تک پورت یا چند پورت توسط شرکت ها تولید شده و قابل تهیه می باشند.

منبع: Nezarati.ir


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]