اولین اختلاف بین #خانه_هوشمند و #سیستم_مدیریت_ساختمان در نوع تجهیزات کنترلی است:
خانه هوشمند توانایی کنترل تجهیزات برقی را دارد در حالی که سیستم مدیریت ساختمان توانایی کنترل و مانیتور تجهیزات برقی و مکانیکی را بر عهده دارد.

 


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]