یکی از امکانات بسیار خوب دستگاهها، قابلیت Zero Channel می باشد. با این قابلیت شما قادر هستید از راه دور، با ترکیب فیلمهای کانالهای متعدد در یک کانال صفر، در ذخیره پهنای باند صرفه جویی شده و در سرعت انتقال ، کاهشی ایجاد نمیشود.

 

مترجم: مهندس اسماعیلی


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]