در ویدیو زیر، روش نصب پایه کم باکس به دیوار را مشاهده میکنید:

 

 

 


 فروشگاه ipmkala