در ویدیو زیر، روش نصب پایه کم باکس به دیوار را مشاهده میکنید: