کتاب الکترونیکی آموزش نصب و راه اندازی دوربین اسپیددام, اولین کتاب آموزشی کاربردی در زمینه آموزش نصب و پیکربندی دوربینهای اسپیددام می باشد.
کتاب الکترونیک حاضر ابتدا در مورد پیکربندی اسپیددام, آدرس دهی و سپس روشهای کنترل نمایش تصویر, به همراه روشهای عملی آن توضیح داده است.
سرفصل:
مقدمه
کابل بندی
تنظیمات دوربین اسپیددام
تنظیمات دستگاه DVR
چرخش دوربین اسپیددام
اتصال و کنترل بیش از یک دوربین اسپیددام
کیبرد کنترل دوربین اسپیددام   

جهت خرید این کتاب الکترونیکی ارزشمند, مبلغ۵,۰۰۰ تومان به یکی از حساب یا کارت بانکهای زیر , به نام سید امیر اسماعیلی واریز و سپس کد رهگیری را به شماره تماس

۰۹۱۲۰۲۹۶۶۷۲

ارسال نمایید تا رمز مشاهده کتاب دریافت نمایید.

بانک حساب کارت
ملی ۰۱۰۷۸۰۲۹۲۲۰۰۹ ۶۰۳۷-۹۹۷۲-۶۴۹۶-۵۲۱۲
ملت ۳۲۷۷۰۶۲۳۶۹ ۶۱۰۴-۳۳۷۸-۰۴۳۰-۳۱۵۲
صادرات ۰۳۰۱۴۰۳۰۹۱۰۰۳ ۶۰۳۷-۶۹۱۵-۶۲۷۱-۳۰۲۴
بانک مسکن ۶۲۸۰-۲۳۱۴-۵۷۹۲-۳۱۴۱

بنام : سید امیر اسماعیلی


قابل ذکر می باشد که پسورد کتاب فقط یکبار اعلام می شود، و در صورت فراموشی پسورد، بایستی کد و تاریخ پرداخت مبلغ را اعلام و در غیر اینصورت باید مبلغ ۵,۰۰۰ واریز شود. لذا در حفط پسورد کتاب تلاش کنید


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]