این آموزش برای سری مدل هایHX558M-HXV58M-HXB580-HXJ29M-RJ-HX58L-HX29L می باشد.

دوربین های مدلهای فوق دارای قابلیت WDRسخت افزاری می باشند برای فعال سازی این قابلیت بایدبه این روش عمل کنید.

 

منوی ptzدستکاه را بازکرده وسپس Iris+راانتخاب کرده وارد منوی دوربین خواهیدشد.گزینه BACKLIGHTراانتخاب کرده وسپس دوبارسمت چپ راانتخاب کنید تاگزینه WDRرا مشاهده کنید.
با این کار WDR روی دوربین فعال شده است حال شما میتوانیدسطح آنرا تغییر دهید که در۳سطح قابل تغییر می باشد درصورتی که گزینه WDRرا انتخاب کنید توسط iris+ می توانید آن را تغییر دهید.(HIGH-MEDIUM-LOW)

 

 

 

این بخش را نیز در حالت High بگذارید

 

 

 


جهت مشاهده محصولات، کلیک کنید


[list icon=”momizat-icon-bullhorn” ]کلیـک کـنید و به کـانال مجلـه در تلگــرام بپیـوندید[/list]