پیش نیازها

■  SmartPSS 2.0
■ دستگاه دارای IVS با قابلیت face detection
■ بروزرسانی به اخرین فریم ویر دستگاه

دستورالعمل مرحله به مرحله

۱٫ نرم افزار SmartPSS را اجرا و وارد محیط این برنامه بشوید.
۲٫ گزینه live view را انتخاب کنید.
۳٫ از بخش live view دستگاهی که قابلیت IVS دارد را انتخاب کنید سپس بروی آن راست کلیک کرده و گزینه IVS config را انتخاب کنید.
۴٫ گزینه face detection سپس بروی next کلیک کنید.
۵٫ با استفاده از موس یک شکل هندسی مستطیلی سبز رنگ که محدوده مورد نظر را می توان تعیین کرد، رسم کنید.
۶٫ از config برای تنظیم زمانبندی و انتخاب این که کدارم روز تشخیص چهره فعال باشد میتوان استفاده کرد.
۷٫ از گزینه alarm می توانید record را انتخاب کنید و سپس گزینه save را بزنید.
۸٫ گزینه target filter و سپس گزینه enable را فعال، سپس یکی از دو گزینه Width and Height or Width and Height را انتخاب و سپس یک هندسه مستطیلی برای انتخاب محدوده تشخیص رسم کنید.(کادر سبز داخلی برای حداقل محدوده و کادر سبز بیرونی برای حداکثر محدوده) گزینه apply و save را بزنید.
کار تمام است.