۵- در ادامه جهت انجام تنظیمات DDNS ، وارد دستگاه DVR‌ خود شوید و  از منوی Network گزینه DDNS را انتخاب کنید.

Menu>Config>Network>DDNS

چک‌باکس مربوط به Enable DDNS را پر کرده تا زیر منوها فعال شود، گزینه های DDNS Type و Server Address به صورت اتوماتیک HiDDNS و www.hiddns.com می باشد. شما می بایست قاره و کشور مورد نظر را انتخاب نمایید و نامی پیش فرض در گزینه Device Domain Name یادداشت نمایید.

[lightbox thumb=”http://ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/05/amozesh-4.jpg”]

شما می توانید انتقال تصویر از طریق HiDDNS را برای یک دوربین نیز انجام دهید، جهت انجام تنظیمات DDNS وارد منوی دوربین شوید و مطابق شکل زیر عمل نمایید:

For IPC, please go to IPC> Configuration > Advanced Configuration > Network > DDNS

[lightbox thumb=”http://ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/05/amozesh-5.jpg”]

۶- باید در نظر داشته باشید جهت انتقال تصویر DVR/NVR و یا دوربین ، شما باید به اینترنت متصل باشید، شما می بایست  در قسمت تنظیمات مربوط به IP ، چک باکس مربوط به Enable DHCP را برداشته و IP Address را به صورت Static در رنج مودم خود وارد نماییدو همچنین گزینه های Perferred DNS Server و Alternate DNS Server را با DNS مناسب پر کنید

[box type=”note”]نکته: می توانید از مشخصه های ۴٫۲٫۲٫۴ و ۸٫۸٫۸٫۸ استفاده نمایید [/box]

Menu > Configuration > Network > General

[lightbox thumb=”http://ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/05/amozesh-6.jpg”]

حال باید وارد سایت …

پایان بخش دوم

[lightbox thumb=”http://ipmcctv.com/wp-content/uploads/2016/05/channel-telegraaam.jpg” link=”https://telegram.me/ipmcctv”]